Jag är en fritänkare som tänker egna tankar framom tankar som andra vill att jag tänker (indoktrinering, pk, hjärntvätt m.m.). För mig är det viktigt att själv kunna motivera min ståndpunkt ifrån de fakta jag skaffat från möjligast objektiva källor. Du kan tycka att tankar och idéer i denna presentation är radikala, kanske t.o.m. extrema? Då kan jag svara dej, titta på världen av i dag! Den kallar JAG för EXTREM!

I mitt tänkande utgår jag inte från vilka tankar som kunde gynna mej personligen, vilket är det vanliga bland folks åsikter. Att tänka objektivt går över de flesta personers horisont.

Jag tycker nästan alltid tvärtom mot vad de flesta andra tycker. Är det så att de flesta andra inte kan ha fel bara för att de är flest? Borde jag ta på skygglapparna och ställa hjärnan på hyllan? Anamma någon enkel dogm och bara följa med strömmen? Säkert vore ens liv mycket enklare då. Men ....... nu är jag bara inte funtad så!

- Politiskt kan jag konstatera att alla politiska partier har något i sina program som jag omöjligt kan acceptera. Skrota den föråldrade politiska maktstrukturen och inför riktig demokrati! Utan objektiv information till väljarna förtjänar inte representativ demokrati med allmänna val att kallas för demokrati. Även denna s.k. demokrati är under ständigt hot. Detta hot kommer i huvudsak från krafter med den "rätta värdegrunden" som vill åsidosätta folkets vilja då denna skiljer sig från deras.

- Ideologiskt står jag mycket nära mutualismen. Hatar makt i alla dess former och samma gäller för maktens tvillingsyskon våld i alla dess olika former. Makt och våld är två olika sidor av samma mynt. Skall jag beskriva vad jag tycker om myndigheter och andra maktorganisationer som pissat ut sina revir på folkets frihets bekostnad är det med ordet förakt. I dagens läge är folket till för makten, inte tvärtom.

- Den största lögnen i vår tid är klimatlögnen. Ja, temperaturen stiger litet på Jorden men detta är en återhämtning efter den "lilla istiden" runt 1600-talet. Temperatur-stigningen började alltså långt innan människans utsläpp av koldioxid. Solen är den som har mest inverkan på klimatet på Jorden och det behöver man inte vara någon expert att inse. Räkna ut instrålningen per m2 x Jordens yta mot solen, det säger allt. Företeelser på Jorden som påverkar klimatet vid olika tillfällen är bl.a. vulkanutbrott och olika väderfenomen, människans påverkan är försvinnande liten. Alla domedagssekter har bevisats bygga på lögner - så kommer även denna. När domedagen kommer, d.v.s. en global och total katastrof kommer den plötsligt och utan förvarning, då finns det inga Gretor eller några Gore som kan tjäna pengar på den.
Klimatlögnen är fabricerad i syfte att införa de superrikas nya världsordning samt att öka acceptansen av ständigt nya skatter, avgifter och andra pålagor.

- Den största lögnen genom tider är religioner. Religioner är skapade av människor i syfte att kontrollera människor. Klart att var och en får tro på vad man vill men allt offentligt religionsutövande borde förbjudas. Grunden i våra västerländska samhällen bygger på kristendomen sägs det, till det kan jag säga att kristendomen bygger på de gamla kinesiska filosofernas teorier. Personligen tror jag mer på Erich von Dänikens och Graham Hancocks gudar än på prästernas.
Religiös klädsel och symboler - tänk att man måste visa sin vidskepelse för alla, bedrövligt.

Religion liksom moral är de icke-tänkande människornas rättesnöre. Den tänkande människan kan tänka själv vad som är rätt eller fel och tolererar inga oskrivna regler som förhindrar den personliga friheten. Frågan som ständigt måste vara närvarande är: Vem vinner?
Frihet är att bestämma över sig själv - makt är att bestämma över andra.

- Utrotningen av judar under andra världskriget är en handling som inte går att beskriva i ord. Stalin och Mao var andra massmördare. Vi skall dock komma ihåg att det största folkmordet är det på Amerikas indianer. Händelsen visar också tydligt vad som händer med en ursprungsbefolkning vid en massinvandring.

- Jag anser att vi skall hjälpa de som behöver hjälp. Naturligtvis hjälper vi de som mest behöver hjälp och på det mest kostnadseffektivaste sättet (tillbuds stående medel är ju inte obegränsade). Inget av dessa 2 kriterier uppfylls i dag. Att dö svältdöden eller av någon sjukdom som kunde botas för några cent är väl ändå ett större incitament för hjälp än politisk eller religiös villfarelse. Varje dag dör 15.000 barn av svält i världen. Varje dag dör 100 barn av sjukdomar förorsakade av brist på rent vatten m.m. Att hjälpa mindre hjälpbehövande genom invandring är rent resursslöseri när man kunde hjälpa mångdubbelt på plats. Män i sina bästa år kommer till våra länder med Nike-skor, iphone och med Sorros prepaid betalkort på fickan. Dessa invandrare som nu anländer kommer p.g.a. avtal våra politiker överenskommit bakom våra ryggar och som mörkas av msm-media. Politiker och media är storkapitalets springpojkar och driver deras agenda.

- Media som inte tillhandahåller objektiv information är propaganda och skall inte stödas med skattepengar. Jag tar inte del av propagandan, har ingen tv eller tidningar. Det skulle aldrig falla mej in att betala för att få sådant skräp kastat i ansiktet. Nu har politikerna kommit på ide´n att man ändå skall betala för public service fast man inte tar del. - Åländsk tvångsradio - En enkel betalvägg hade varit en bättre lösning. Snart blir det väl obligatoriskt att ta del också, som i Orwells "1984".

- Jag är för mångkultur på vår planet. Mångkultur för mej är när varje folk har sitt land där de kan bevara sin kultur och leva enligt deras egna normer. Att blanda alla kulturer i alla länder till en enda smet är ingen mångkultur utan snarare en monokultur. Efter strider och kaos tar den dominerande kulturen över, de svaga blir underkastade. Överallt där olika folkslag, kulturer, språk m.m. skall samverka inom samma land förekommer konflikter, vårt land är väl inget undantag. Den eftersträvade effekten av att blanda många kulturer i ett samhälle är beskrivet i det engelska citatet "divide and conquer".

- Det finns folkslag som inte har sina egna länder utan är mot sin vilja ockuperade av andra länder. Exempel på detta finns på många ställen på vår jord, i Norden har vi samerna. Världssamfundet bör agera, i dag agerar vi genom samarbete, vapenförsäljning m.m. med den OCKUPERANDE makten!

- Hållbar utveckling är en myt. Vi skall inte göra än det ena, än det andra. På sin höjd är dessa ett plåster på såren. Skall vi åstadkomma en verklig hållbar utveckling måste vi ta itu med "elefanten i rummet". Alla andra åtgärder är sekundära och tjänar annat syfte. Det måste vara uppenbart för alla tänkande människor att det är överbefolkningen som är problemet. När befolkningsutvecklingen är ohållbar är inget annat hållbart! En lämplig befolkningsmängd i Finland kunde var under miljonen. Detta kunde vi uppnå inom ett par generationer. Ja, jag vet. Det är en sur medicin men den är ett resultat av dagens pyramidspel.
Det är varje lands skyldighet att begränsa befolkningen/barnafödandet till det vad landet klarar av.

Anordna genast en folkomröstning om fortsatt EU medlemskap. Den tidigare folkomröstningen var om en tullunion, inte ett Europas förenta stater som nu planeras/genomförts. En tullunion mellan fria stater behöver ingen riksdag och regering, ingen president, ingen egen valuta, ingen flagga eller nationalsång, ingen arme eller beskattningsbehörighet.
Våra förfäder gav sina liv för självständighet - vi gav bort den gratis (och dessutom betalar vi för det).

- Värdegrund. Denna företeelse har alltid förekommit i diktaturer, om än med olika namn. I Sovjet såväl som i Nazityskland eller i Sydafrikas apartheid tid. Vi tycker rätt, därför skall vi ha all makt. Dom andra tycker fel och bör helst försvinna. Detta tankesätt leder till utrensningar av oliktänkande vilket man tydligt kan se i t.ex. dagens Sverige. De som talar om värdegrund är inte demokrater.

- "Positiv särbehandling", "Kvotering" m.m. är ren diskriminering och säger allt om den intellektuella nivån på dess förespråkare.

- "Våld i nära relationer", alla feministers paradnummer. Låt mig bara säga, det finns många sorters våld och kvinnor är lika benägna att ta för sig av maktens och våldets smörgåsbord som män. Det börjar oftast redan i förskoleåldern.

- Sexuell orientering, könstillhörighet m.m. är envars privata och personliga sak. Att skräna på gator och torg om det, som om det vore en världsangelägenhet, ser jag som kontraproduktivt.

- Politisk korrekta personer ser jag som enkla, naiva och vilseförda, okapabla att forma egna tankar och sväljer vad som helst som påstås av personer som dessa har förtroende för.

- Bidragssamhälle = planekonomi (socialism).

- Jag kan vara ganska sarkastisk om saker jag anser är orättvisa i vårt samhälle, jag lägger mig dock aldrig i (eller skvallrar om) andras personliga/privata förehavanden.

- I debatter debatterar jag alltid med sakargument. Personliga påhopp ser jag som en svaghet och ett tecken på att man redan har förlorat debatten. Inget kan göra mej mer stolt än att i en debatt bli kallad rasist e.d. för det är ett bevis på att min åsikt/inlägg inte går att ignorera och inte går att säga emot.

- Jag lever efter principen: "Du skall inte göra något åt någon annan som du inte vill att någon annan skall göra dig" (Konfucius).

- Musik är mitt stora intresse, både att lyssna och framföra. Gillar musik som skapats med musikalisk ambition! Speciellt gillar jag klassisk musik från slutet av 1800-talet till första delen av 1900-talet (även övrig konst från denna tid), kompositörer som Messiaen, Stravinsky, Varèse m.fl. Disharmoni är som kryddan i en maträtt. I symphonic metal gillar jag kombinationen av kraften i musiken och den ofta mjuka kvinnliga sångstämman. I progressiv rock gillar jag musikernas virtuositet. Besöker gärna festivaler och konserter.

- Andra intressen jag kan nämna är fotografering/bildbehandling, mestadels abstrakt och surrealistisk.
Under sommaren är det min stora trädgård som sysselsätter mig.
Gör även kortare eller längre utflykter med min "husbil" i Europa.
"Unesco World Herritage List" kan ses som en lista över mina önske-resmål, har besökt en stor del av de Europeiska.

- Försöker hålla LCHF-diet.

- Sport & Idrott har aldrig intresserat mej. Motion får jag genom s.k. nyttorörelse, "hyötyliikuntaa" härligt ord där på finska. Trädgården på vår, sommar och höst. Skogsarbete med veden på vintern.

- Värdesätter den inre skönheten hos människan framom den fåfängda yttre. Ytliga nöjen och underhållning är inte min grej.

- Jag försöker vara konsekvent i mina åsikter, dubbelmoral är inget jag värdesätter.

- Jag är inte, har aldrig varit eller kommer aldrig att bli en medelsvensson.

Detta är då en beskrivning av vad jag är och anser (enl. min subjektiva bedömning). Det är helt ok om du inte håller med mej i allt. Däremot är det inte ok om du anser att jag inte borde tillåtas ha dessa åsikter eller publicera dem. Citatet nedan visar att utvecklingen på detta område varit obefintlig de senaste århundraden:
"Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det." ~ Evelyn Beatrice Hall (ofta felaktigt tillskrivet Voltaire).


** Back **